CON/2001/25

  1. Mnenje o Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta o dopolnilnem nadzoru kreditnih institucij, zavarovalnic in investicijskih družb v finančnem konglomeratu, ki spreminja nekatere povezane direktive (CON/2001/25), UL C 271, 26. 9. 2001, str. 10,