Menu

CON/2001/25

  1. Stanovisko k smernici Európskeho parlamentu a Rady o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú viaceré súvisiace smernice (CON/2001/25), Ú. v. ES C 271, 26. 9. 2001, s. 10,