Menu

CON/2001/25

  1. Opinia w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadzoru uzupełniającego nad instytucjami kredytowymi, przedsiębiorstwami ubezpieczeniowymi i firmami inwestycyjnymi w konglomeracie finansowym oraz zmiany niektórych innych dyrektyw (CON/2001/25), Dz.U. C 271 z 26.9.2001, str. 10,