Menu

CON/2001/25

  1. Opinjoni dwar Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-superviżjoni supplimentari ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu, l-intrapriżi ta' l-assigurazzjoni u d-ditti ta' l-investiment f'konglomerat finanzjarju, u li temenda bosta direttivi relatati  (CON/2001/25), ĠU C 271, 26.9.2001, pġ. 10,