Menu

CON/2001/25

  1. Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių įmonių papildomos priežiūros ir iš dalies pakeičiančios keletą susijusių direktyvų (CON/2001/25), OL C 271, 2001 9 26, p. 10,