Menu

CON/2001/25

  1. Stanovisko ke směrnici Evropského parlamentu a Rady o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu a o změně několika souvisejících směrnic  (CON/2001/25), Úř. věst. C 271, 26. 9. 2001, s. 10,