CON/2001/13

  1. Yttrande om Europaparlamentets och rådets direktiv om finansiella säkerhetsordningar (CON/2001/13), EGT C 196, 12.7.2001, s. 10.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om finansiella säkerhetsordningar (KOM(2001) 168)