CON/2001/13

  1. Advies inzake een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende financiële zekerheidsovereenkomsten (CON/2001/13), PB C 196 van 12.7.2001, blz. 10.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende financiële zekerheidsovereenkomsten (COM(2001) 168)