CON/2001/13

  1. Opinjoni dwar Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar arranġamenti ta' garanzija finanzjarja  (CON/2001/13), ĠU C 196, 12.7.2001, pġ. 10,