CON/2001/13

  1. Lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä rahoitusvakuusjärjestelyistä (CON/2001/13), EYVL C 196, 12.7.2001, s. 10.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvakuusjärjestelyistä (KOM(2001) 168)