Menu

CON/2001/13

  1. Udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse (CON/2001/13), EFT C 196 af 12.7.2001, s. 10.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse (KOM(2001) 168)