CON/2001/13

  1. Stanovisko ke směrnici Evropského parlamentu a Rady o dohodách o finančním zajištění  (CON/2001/13), Úř. věst. C 196, 12. 7. 2001, s. 10,