Menu

CON/2018/54

  1. Yttrande om ett förslag till direktiv om kreditförvaltare, kreditförvärvare och återvinning av säkerhet (CON/2018/54), EUT C 444, 20.11.2018, s. 15.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kreditförvaltare, kreditförvärvare och återvinning av säkerhet (COM(2018) 135)