Menu

CON/2018/54

  1. Mnenje o predlogu direktive o skrbnikih kreditov, kupcih kreditov in poplačilu iz naslova zavarovanja s premoženjem (CON/2018/54), UL C 444, 20. 11. 2018, str. 15.

      Dodatne informacije

       
      Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skrbnikih kreditov, kupcih kreditov in poplačilu iz naslova zavarovanja s premoženjem (COM(2018) 135)