Menu

CON/2018/54

  1. Aviz cu privire la o propunere de directivă privind administratorii de credite, cumpărătorii de credite și recuperarea garanțiilor reale (CON/2018/54), JO C 444, 20.11.2018, p. 15.

      Informaţii suplimentare

       
      Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind administratorii de credite, cumpărătorii de credite și recuperarea garanțiilor reale (COM(2018) 135)