CON/2018/54

  1. Lausunto ehdotuksesta direktiiviksi luotonhallinnoijista, luotonostajista ja vakuuksien realisoimisesta (CON/2018/54), EUVL C 444, 20.11.2018, s. 15.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi luotonhallinnoijista, luotonostajista ja vakuuksien realisoimisesta (COM(2018) 135)