Menu

CON/2018/33

  1. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe (CON/2018/33), JO C 303, 29.8.2018, p. 2.

      Informaţii suplimentare

       
      Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe (COM(2018)96)