Menu

CON/2018/33

  1. Vélemény a követelések engedményezésének harmadik felekre kifejtett hatásaira alkalmazandó jogról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2018/33), HL C 303., 2018.8.29., 2. o.

      Kiegészítő információ

       
      Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendelete a követelések engedményezésének harmadik felekre kifejtett hatásaira alkalmazandó jogról (COM(2018)96)