Menu

CON/2018/33

  1. Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb õigust, mida kohaldatakse nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes (CON/2018/33), ELT C 303, 29.8.2018, lk 2.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, õiguse kohta, mida kohaldatakse nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes (COM(2018)96)