Menu

CON/2018/25

  1. Udtalelse om et forslag til Rådets direktiv om bestemmelser til styrkelse af den finanspolitiske ansvarlighed og den mellemfristede budgetmæssige udvikling i medlemsstaterne (CON/2018/25), EUT C 261 af 25.7.2018, s. 1.

      Læs mere

       
      Forslag til Rådets direktiv om bestemmelser til styrkelse af den finanspolitiske ansvarlighed og den mellemfristede budgetmæssige udvikling i medlemsstaterne (COM(2017)824)