CON/2018/20

  1. Atzinums par priekšlikumu regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi (CON/2018/20), OV C 220, 25.6.2018, 2. lpp..

      Papildus informācija

       
      Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi