Menu

CON/2018/20

 1. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento dėl Europos valiutos fondo įsteigimo (CON/2018/20), OL C 220, 2018 6 25, p. 2.

   Papildoma informacija

    
   Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Europos valiutos fondo įsteigimo
    
   Priedas prie pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos valiutos fondo įsteigimo