CON/2018/20

 1. Lausunto ehdotuksesta asetukseksi Euroopan valuuttarahaston perustamisesta (CON/2018/20), EUVL C 220, 25.6.2018, s. 2.

   Lisätietoja

    
   Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan valuuttarahaston perustamisesta
    
   Liite ehdotukseen neuvoston asetukseksi Euroopan valuuttarahaston perustamisesta