Menu

CON/2016/27

 1. Udtalelse om et forslag til en forordning om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler, for så vidt angår visse frister, og et forslag til et direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter, for så vidt angår visse frister (CON/2016/27), EUT C 223 af 21.6.2016, s. 3.

   Læs mere

    
   Europa Parlamentets og rådets directive om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter, for så vidt angår visse frister
    
   Europa Parlamentets og rådets forordning om aendring af forordning (EU) nr 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring af vaerdipapirafviklingen i Den Europaeiske Union og om vaerdipapircentraler, for sa vidt angar visse frister