Menu

CON/2016/26

  1. Opinjoni dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda ir-Regolament (UE) Nru 806/2014 biex tiġi stabbilita Skema Ewropea għall-Assigurazzjoni tad-Depożiti  (CON/2016/26), ĠU C 252, 12.7.2016, pġ. 1.

      Aktar tagħrif

       
      Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 806/2014 sabiex tiġi stabbilita Skema Ewropea ta' Assigurazzjoni tad-Depożiti (COM (2015) 586 final)