Menu

CON/2016/15

  1. 2016 m. kovo 17 d. ECB nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą  (CON/2016/15), 2016 3 17.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas – Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą