Menu

CON/2016/15

  1. ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel  (CON/2016/15), 17.3.2016.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forodning om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel