CON/2016/15

  1. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování  (CON/2016/15), 17. 3. 2016.

      Dodatečné informace

       
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování