CON/2016/10

  1. Az árutőzsdei kereskedők számára biztosított mentességek tekintetében az 575/2013/EU rendelet módosításáról szóló rendelet iránti javaslatról szóló vélemény (CON/2016/10), HL C 130., 2016.4.13., 1. o.

      Kiegészítő információ

       
      Az árutőzsdei kereskedők számára biztosított mentességek tekintetében az 575/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslat