CON/2014/83

  1. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om strukturella åtgärder för att förbättra motståndskraften hos EU:s kreditinstitut (CON/2014/83), EUT C 137, 27.4.2015, s. 2.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om strukturella åtgärder för att förbättra motståndskraften hos EU:s kreditinstitut (COM(2014)43)