Menu

CON/2014/83

  1. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków strukturalnych zwiększających odporność instytucji kredytowych (CON/2014/83), Dz.U. C 137 z 27.4.2015, str. 2.

      Dodatkowe informacje

       
      Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie środków strukturalnych zwiększających odporność instytucji kredytowych UE (COM(2014)43)