Menu

CON/2014/83

  1. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o strukturálních opatřeních zvyšujících odolnost úvěrových institucí EU (CON/2014/83), Úř. věst. C 137, 27. 4. 2015, s. 2.

      Dodatečné informace

       
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o strukturálních opatřeních zvyšujících odolnost úvěrových institucí EU (COM(2014)043)