Menu

CON/2014/49

  1. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o oznamovaní a transparentnosti transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov (CON/2014/49), Ú. v. EÚ C 336, 26. 9. 2014, s. 5.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o oznamovaní a transparentnosti transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov