CON/2014/49

  1. Opinjoni tal-BĊE tal-24 ta’ Ġunju 2014 dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rapportar u t-trasparenza ta’ tranżazzjonijiet ta’ finanzjament tat-titoli (CON/2014/49), ĠU C 336, 26.9.2014, pġ. 5.

      Aktar tagħrif

       
      Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rapportar u t-trasparenza ta’ tranżazzjonijiet ta’ finanzjament tat-titoli