CON/2014/49

  1. Az értékpapír-finanszírozási ügyletek bejelentéséről és átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról szóló 2014. június 24-i EKBi vélemény (CON/2014/49), HL C 336., 2014.9.26., 5. o.

      Kiegészítő információ

       
      Az értékpapír-finanszírozási ügyletek bejelentéséről és átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslat