Menu

CON/2014/2

  1. Stanovisko k návrhu nariadenia o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách (CON/2014/2), Ú. v. EÚ C 113, 15. 4. 2014, s. 1.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách