Menu

CON/2014/2

  1. Mišljenje o prijedlogu uredbe o indeksima koji se rabe kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima (CON/2014/2), SL C 113, 15.4.2014., str. 1.

       
      Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o indeksima koji se rabe kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima