Menu

CON/2013/76

  1. Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi jedinstvenih pravila i postupaka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru Jedinstvenog nadzornog mehanizma i Jedinstvenog fonda za sanaciju banaka i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2013) 520)  (CON/2013/76), SL C 109, 11.4.2014., str. 2.

       
      Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi ujednačenih pravila i ujednačenog postupka za rješavanje kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog mehanizma rješavanja i jedinstvenog fonda za rješavanje banaka te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća