Menu

CON/2013/32

 1. Aviz cu privire la o propunere de directivă privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului și o propunere de regulament privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri (CON/2013/32), JO C 166, 12.6.2013, p. 2.

   Informaţii suplimentare

    
   Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului (COM(2013) 45)
    
   Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind informaţiile care însoţesc transferurile de fonduri(COM(2013)44)