Menu

CON/2013/2

  1. Yttrande om ett förslag till rådets förordning om upprättandet av ett system för ekonomiskt stöd till de medlemsstater som inte har infört euron som valuta  (CON/2013/2), EUT C 96, 4.4.2013, s. 11.

      Ytterligare information

       
      Förslag till rådets förordning om upprättandet av ett system för ekonomiskt stöd till de medlemsstater som inte har infört euron som valuta