CON/2013/2

  1. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de instituire a unui mecanism de asistenţă financiară pentru statele membre a căror monedă nu este euro (CON/2013/2), JO C 96, 4.4.2013, p. 11.

      Informaţii suplimentare

       
      Propunere de regulament al Consiliului de instituire a unui mecanism de asistenţă financiară pentru statele membre a căror monedă nu este euro (COM(2012) 336)