Menu

CON/2013/2

  1. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi faċilità biex tingħata għajnuna finanzjarja lill-Istati Membri li l-munita tagħhom mhix l-euro  (CON/2013/2), ĠU C 96, 4.4.2013, pġ. 11.

      Aktar tagħrif

       
      Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi faċilità biex tingħata għajnuna finanzjarja lill-Istati Membri li l-munita tagħhom mhix l-euro (COM(2012) 336)