Menu

CON/2013/2

  1. Atzinums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido mehānismu finansiālas palīdzības sniegšanai dalībvalstīm, kuru naudas vienība nav euro  (CON/2013/2), OV C 96, 4.4.2013, 11. lpp..

      Papildus informācija

       
      Priekšlikums padomes regula, ar ko izveido mehānismu finansiālas palīdzības sniegšanai dalībvalstīm, kuru naudas vienība nav euro (COM(2012) 336)