Menu

CON/2013/2

  1. Vélemény a nem euroövezeti tagállamok pénzügyi támogatását biztosító eszköz létrehozására vonatkozó tanácsi rendelet iránti javaslatról  (CON/2013/2), HL C 96., 2013.4.4., 11. o.

      Kiegészítő információ

       
      Javaslat a nem euróövezeti tagállamok pénzügyi támogatását biztosító eszköz létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre COM(2012) 336)