CON/2013/2

  1. Lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi järjestelystä rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö ei ole euro (CON/2013/2), EUVL C 96, 4.4.2013, s. 11.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus neuvoston asetukseksi järjestelystä rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö ei ole euro (COM(2012) 336)