Menu

CON/2013/2

  1. Arvamus seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega luuakse süsteem rahalise abi andmiseks liikmesriikidele, kelle rahaühik ei ole euro  (CON/2013/2), ELT C 96, 4.4.2013, lk 11.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek: nõukogu määrus, millega luuakse süsteem rahalise abi andmiseks liikmesriikidele, kelle rahaühik ei ole euro (COM(2012) 336)