Menu

CON/2012/103

  1. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre investičné produkty  (CON/2012/103), Ú. v. EÚ C 70, 9. 3. 2013, s. 2.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh nariadenia európskeho parlamentu a rady o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre investičné produkty (COM(2012) 352)