CON/2012/103

  1. Aviz cu privire o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind documentele cu informaţii-cheie referitoare la produsele pentru investiţii (CON/2012/103), JO C 70, 9.3.2013, p. 2.

      Informaţii suplimentare

       
      Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind documentele cu informaţii cheie referitoare la produsele de investiţii(COM(2012) 352)