CON/2012/103

  1. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over essentiële-informatiedocumenten voor beleggingsproducten  (CON/2012/103), PB C 70 van 9.3.2013, blz. 2.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een verordening van het europees parlement en de raad over essentiële-informatiedocumenten voor beleggingsproducten (COM(2012) 352)