CON/2012/103

  1. Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb investeerimistoodete põhiteabe dokumente  (CON/2012/103), ELT C 70, 9.3.2013, lk 2.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek: Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus investeerimistoodete põhiteabe dokumentide kohta (COM(2012) 352)